Print Friendly, PDF & Email

SZKOLENIE – WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA KOMÓREK CIEKŁOKRYSTALICZNYCH

czajkowskiWrocławskie Centrum Badań EIT+ przygotowało cykl szkoleń w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych, znajdującym się w Kampusie Pracze. Prezentowane szkolenie dotyczy komórek  ciekłokrystalicznych do modulacji światła.

Celem warsztatu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności charakterystyki komórek ciekłokrystalicznych do modulacji światła, pozwalających na charakterystykę materiałów ciekłokrystalicznych. Poznanie właściwości anizotropii optycznej komórek ciekłokrystalicznych z różnym typem uporządkowania, modulacją światła przy użyciu komórek oraz sterowaniem za pomocą napięcia elektrycznego. Zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu charakterystyki uporządkowania ciekłych kryształów w różnego typu komórkach, przygotowania warstw orientujących, wytwarzania komórek ciekłokrystalicznych o ustalonej grubości wraz z jej pomiarem oraz charakterystyką materiałową przełącznika elektrooptycznego.

Kurs dedykowany jest:

 • studentom uczelni wyższych z kierunków lub specjalizacji: inżynieria materiałowa, fizyka, chemia, elektrooptyka, fotonika i pokrewne
 • pracownikom firm produkujących wyświetlacze ciekłokrystaliczne

Szkolenie zostanie zrealizowane w ciągu jednego dnia, którego program zaplanowano w sposób następujący:

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY (OK. 1H)

 • Ciekły kryształ jako ośrodek anizotropowy
 • Wytwarzanie komórek o ustalonej grubości i pomiar grubości
 • Orientacja molekuł ciekłego kryształu w polu elektrycznym
 • Mody pracy displejów ciekłokrystalicznych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE (OK. 5H)

 • Badanie uporządkowania ciekłego kryształu w różnego typu komórkach
 • Wpływ temperatury na anizotropię ciekłych kryształów
 • Wytwarzanie komórek ciekłokrystalicznych
 • Badanie grubości komórek ciekłokrystalicznych
 • Właściwości elektrooptyczne komórek ciekłokrystalicznych (m. in. wyznaczanie napięcia progowego, charakterystyka efektywnej dwójłomności (neff) od napięcia
 • Wytworzenie siatek cholesterycznych pod wpływem napięcia

Szkolenie poprowadzi dr inż. Maciej Czajkowski, który jest asystentem  naukowo-badawczym  w  Laboratorium  Materiałów  Luminescencyjnych  Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nad właściwościami optycznymi i elektrycznymi ciekłych kryształów, które zdobył w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Jest autorem publikacji oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących badań nad różnego rodzaju materiałami ciekłokrystalicznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI O OFERCIE, ZAPISY: PRZEMEKPrzemysław Hałub – Key Accout Manager Wrocławskie Centrum Badań EIT+ tel: 510 132 637 | e-mail: przemyslaw.halub@eitplus.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 05.12.2016
plusfontminusfontreloadfont