Print Friendly, PDF & Email

Projekt dotyczący genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki

UWAGA REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w konsorcjum z Centrum Zdrowia Dziecka i Uniwersytetem Warszawskim oraz we współpracy z Uniwersytetami Medycznymi we Wrocławiu i Gdańsku i Kliniką Optegra rozpoczęło badania nad genetycznymi przyczynami zwyrodnień siatkówki w Polsce. Badania będą prowadzone w ramach projektu „W stronę światła: odkrywanie genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki w Polsce”, który realizowany jest z programu SONATA 10 Narodowego Centrum Nauki.

W związku z tym do udziału w programie zostali zaproszeni lekarze okuliści z uczelni medycznych zainteresowani współpracą w zakresie grantu, jak również osoby, u których występują następujące choroby:

  • zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (RP)
  • choroideremia (CHM)
  • choroba Stargardta (STGD)
  • dystrofia czopkowa i czopkowo-pręcikowa (CD/CRD)
  • achromatopsja (ACHM)
  • oraz wrodzona stacjonarna ślepota nocna (CSNB)

Do projektu natomiast nie mogły się zgłaszać osoby:

  • cierpiące na zespołowe postaci wyżej wymienionych chorób (np. zespół Ushera lub Bardeta-Biedla).
  • oraz pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu Genomed (obejmującego wszystkie znane geny w ludzkim genomie)

Projekt, pod kierownictwem dr Anny Tracewskiej, Kierownika Laboratorium Analizy DNA we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, obejmie badanie 108 znanych genów uczestniczących w patogenezie choroby. Analizowane będą całe sekwencje kodujące i flankujące je sekwencje intronów – nie tylko znane mutacje, jak w przypadku chipów Asper oferowanych komercyjnie, które według najnowszych doniesień umożliwiają diagnozę u około 5-15% pacjentów. Technika ta, zwana celowanym sekwencjonowaniem następnej generacji, umożliwia określenie mutacji sprawczej u danego pacjenta dzięki przeglądaniu wielu genów na raz. Jest to metoda, która w ostatnich latach zrewolucjonizowała światową diagnostykę chorób genetycznych, gdyż umożliwia diagnozę nawet u 60-80% pacjentów.

Kierownik grantu:
dr Anna Tracewska

Kierownik Laboratorium Analizy DNA
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
e-mail: anna.tracewska@eitplus.pl

Więcej informacji na temat projektu W stronę światła: odkrywanie genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki w Polsce.

Strona projektu: http://www.port.org.pl/projekt/retina/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 20.12.2017
plusfontminusfontreloadfont