Print Friendly, PDF & Email

Technologia wytworzona przez spółkę EIT+ InnovaLab ochroni przed podróbkami

Rozwiązanie opracowane przez spółkę InnovaLab zabezpiecza towary przed podrabianiem. Technologia bazuje na chemicznych rozwiązaniach służących do zabezpieczania materiałów na bazie tworzyw sztucznych lub gotowych wyrobów. O nowej strategii spółki będącej w portfelu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pisze również Puls Biznesu.

InnovaLab specjalizuje się w chemicznym znakowaniu materiałów na bazie tworzyw sztucznych oraz optymalizacji procesów polimeryzacji i aplikacji powłok stosowanych w przemyśle. Markery opracowane przez spółkę pomagają chronić produkty przed nieuczciwą konkurencją oraz służą ich identyfikacji.

Czym jest chemiczne znakowanie?

Technologia opiera się na doborze odpowiednich znaczników, które wprowadzone w niewielkim stężeniu do materiału, nie zmieniają jego charakterystyki fizyko-chemicznej i mogą zostać zidentyfikowane wyłącznie przy użyciu miniaturowego, mobilnego detektora. Znakowanie chemiczne może być zastosowane na etapie produkcji lub przetwarzania materiału (etap mieszania, tłoczenia, wtryskiwania, uszlachetniania). Polega na dodaniu do tworzyw sztucznych w niewielkim stężeniu znaczników fluorescencyjnych. Metoda ta jest podobna do znakowania banknotów w celu wyeliminowania podróbek.

Możliwość zastosowania technologii do znakowania wysokojakościowych materiałów w celu kontroli ich jakości oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją dotyczy usług świadczonych dla wielu różnych gałęzi przemysłu wykorzystującego polimery tj. motoryzacyjnego, lotniczego, chemicznego, elektronicznego, budowlanego, lakierniczego, obuwniczego.

O powstaniu start-up`u…

006i

dr Katarzyna Sawicz-Kryniger

Spółka InnovaLab powstała w wyniku dofinansowania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. Założona przez dr Katarzynę Sawicz-Kryniger firma od 2013 r. opracowuje i dostarcza chemiczne rozwiązania do zabezpieczania materiałów na bazie tworzyw sztucznych lub gotowych wyrobów. InnovaLab Sp. z o.o. od momentu powstania była z założenia Spółką nastawioną i powstałą na bazie zaawansowanych technologicznie innowacji. Pozyskanie inwestora było efektem tylko i wyłącznie docenienia innowacyjności firmy i potencjału rynkowego opracowywanych technologii.

Koncepcja technologii chemicznego znakowania została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie „Małopolski Inkubator Pomysłowości” 2011. Konkurs miał na celu wyłonienie obiecujących biznesplanów, które zawierają innowacyjne pomysły lub technologie mające szanse na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Ponadto za zaprezentowaną technologię, pomysł otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Giełda pomysłowości „Start-up BOOT Camp” 2011. Wygrana ta otworzyła pomysłodawcom drogę do Silicon Valley i Global Technology Symposium 2012. Zakwalifikowanie się do finału najbardziej innowacyjnych pomysłów i prezentacja pomysłu na biznes podczas Global Innowator Competition – Silicon Valley, March 2012 uplasowała innowacyjną Technologię na 6 miejscu (blisko 2000 zgłoszonych pomysłów z całego świata).

Pierwsi klienci

W ramach rozwoju posiadanej technologii InnovaLab Sp. z o.o. współpracuje z wieloma podmiotami. Pośród nich najważniejsze to Akademia Górniczo Hutnicza, WCB EIT+, Brante Partners (IOB), a w ramach podmiotów gospodarczych Grupa Ergis (jeden z największych polskich producentów tworzyw sztucznych, notowany na GPW) oraz RR Donnelley (współpraca z polskim oddziałem największego na Świecie dostawcy usług drukarskich).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 16.12.2016
plusfontminusfontreloadfont