Print Friendly, PDF & Email

TEPSIE – nowy projekt z udziałem EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna realizację projektu „TEPSIE – The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe”.

Projekt TEPSIE rozpocznie się w styczniu 2012 r. i potrwa trzy lata. Jego wartość to ok. 270 tys. euro, a finansowany jest w ramach Projektu EU FP7,  wchodzącego w skład 7. Programu Ramowego badań Komisji Europejskiej.

TEPSIE jest przedsięwzięciem mającym na celu opracowane instrumentów, metod i polityk, które staną się częścią strategii Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój  innowacji społecznej. Przez innowację społeczną uczestnicy projektu rozumieją nowe idee (produkty, usługi, modele), które zaspokajają potrzeby społeczne oraz kreują nowe relacje społeczne i współpracę między rożnymi grupami interesu w społeczeństwie.

Rozwój innowacji społecznej wzmocni postawy społeczne wśród naukowców, polityków i praktyków gospodarczych tak, aby mogli oni działać na różnych płaszczyznach w warunkach większego zaufania do siebie.

Szczegółowe zadania badawcze w które zaangażowane będzie EIT+ obejmują:

– Przegląd systemów innowacji społecznej, pomiar innowacji społecznej, pokonywanie barier rozwoju innowacji społecznej,

– badanie rozwoju systemów finansowania innowacji społecznej, angażowanie aktorów społecznych w procesie kreowania innowacji społecznej,

– identyfikacja  narzędzi ocen innowacji społecznej, dostarczenie teoretycznej i empirycznej wiedzy na temat rozwoju innowacji społecznej,

– wykorzystanie sieci informacyjnych do rozwoju innowacji społecznej oraz rozpropagowanie wyników przedsięwzięcia i rekomendacje.

Wspólnie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ projekt TEPSIE realizować będą następujący partnerzy:

1.    Danish Technological Institute (Dania)
2.    The Young Foundation (Wielka Brytania)
3.    University of Heidelberg (Niemcy)
4.    Atlentis (Grecja)
5.    Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia)

Dodatkowe informacje o inicjatywie TEPSIE znajdą Państwo też w sekcji Projekty naszej strony internetowej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 05.08.2014
plusfontminusfontreloadfont