TheraPep – startup, który zrewolucjonizuje walkę z wirusami i nowotworami?

Print Friendly, PDF & Email

TheraPep – startup, który zrewolucjonizuje walkę z wirusami i nowotworami?

Podczas konferencji „Startup: Wrocław 2016” Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przygotowało Startup Pitch, podczas którego zaprezentowało się 5 start`upów. Krótkie, pięciominutowe prezentacje były dla młodych zespołów szansą na przedstawienie swojego pomysłu przed Panelem Ekspertów.

Spośród pięciu zespołów, których pomysły dotyczyły m.in. zwiększenia wydajność pomiarów z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas, nowej aplikacji zachęcającej swoich użytkowników do uprawiania sportu czy całodobowego oraz przyjaznego czujnika do mierzenia temperatury u niemowląt, największą liczbę głosów zdobył start`up zgłoszony przez Filipa Porzucka TheraPep.

Na portalu Wroclaw.pl w dniu 15 lipca br. ukazał się wywiad ze zwycięzcą naszego pitchingu. Jak podaje serwis „ (…) podejście opracowywane przez doktora Czarneckiego i Filip Porzucka może okazać się alternatywą dla klasycznej terapii interferonowej eliminując jej negatywne skutki uboczne i wysokie koszty stosowania”.

2

Filip Porzucek TherePep podczas Startup Pitch na konferencji Startup:Wrocław 2016

Terapia interferonowa jest znana już dosyć dobrze. Posiada głównie właściwości antywirusowe i wykorzystywana jest przede wszystkim przy leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, ale również w chorobach nowotworowych i wielu innych. Niemniej jednak posiada również liczne minusy, chociażby finansowe, ponieważ interferon, czyli białko, jest pozyskiwane na drodze inżynierii genetycznej, co jest bardzo kosztowne. Filip Porzucek z TheraPep tłumaczy w rozmowie z portalem, że zaproponowana przez niego i doktora Czarneckiego metoda jest oparta na biopreparacji, czyli izolacji czynnika stymulującego z materiału biologicznego oraz na prostej syntezie chemicznej, wobec czego jest nieporównywalnie tańsza.

Startup TheraPep stara się obecnie o dofinansowanie i wsparcie we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które w ramach projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym”, po to, aby wstępne wyniki, którymi operują Filip Porzucek i dr Czarnecki, przede wszystkim potwierdzić. Konieczne jest opracowanie technologii pozyskania ich leku oraz dokładne zbadanie i potwierdzenie jego właściwości.

Pełna rozmowa z Filipem Porzuckiem z TheraPep na stronach Wroclaw.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 15.07.2016
plusfontminusfontreloadfont