Print Friendly, PDF & Email

„Tłumy wrocławian na Pikniku Funduszy Europejskich”

„Tłumy wrocławian na Pikniku Funduszy Europejskich” – tak, Piknik Funduszy Europejskich przygotowany przez Urząd Marszałkowski na terenie Hali Stulecia, opisała Gazeta Wyborcza. Piknik został przygotowany dla mieszkańców Dolnego Śląska z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.

W dniu 1 maja br. przy Pergoli zaprezentowało się kilkanaście firm oraz instytucji, które korzystały z funduszy unijnych. Wśród największych firm naszego regionu oprócz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. oraz Humanitarium znalazły się również: Politechnika WrocławskaUniwersytet Przyrodniczy, Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Lokalna Grupa Działania „QWsi” z Ziębi oraz mniejsze firmy, takie jak producent słodyczy Doti ze Smolca, wrocławska firma Dijo i producent leków Galena.

Podczas tego wydarzenia Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprezentowało nie tylko multimedialną wystawę, która była udostępniana m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, warsztaty dla dzieci przygotowywane na co dzień w Humanitarium, ale również projekty realizowane przez Departament Klimatu i Energii EIT+ w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Climate KIC. 

Podobne pikniki były organizowane w sobotę 1-go maja jednocześnie w większości miast wojewódzkich z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Pełen artykuł dostępny na stronie Gazety Wyborczej.

„Tłumy wrocławian na Pikniku Funduszy Europejskich” – tak, Piknik Funduszy Europejskich przygotowany przez Urząd Marszałkowski na terenie Hali Stulecia, opisała Gazeta Wyborcza. Piknik został przygotowany dla mieszkańców Dolnego Śląska z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.
W dniu 1 maja br. przy Pergoli zaprezentowało się kilkanaście firm oraz instytucji, które korzystały z funduszy unijnych. Wśród największych firm naszego regionu oprócz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. oraz Humanitarium znalazły się również: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy, Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Lokalna Grupa Działania „QWsi” z Ziębi oraz mniejsze firmy, takie jak producent słodyczy Doti ze Smolca, wrocławska firma Dijo i producent leków Galena.
Podczas tego wydarzenia Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprezentowało nie tylko multimedialną wystawę, która była udostępniana m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, warsztaty dla dzieci przygotowywane na co dzień w Humanitarium, ale również projekty realizowane przez Departament Klimatu i Energii EIT+ w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Climate KIC. 
Podobne pikniki były organizowane w sobotę 1-go maja jednocześnie w większości miast wojewódzkich z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej.

.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 06.08.2013
plusfontminusfontreloadfont