Print Friendly, PDF & Email

Transfer technologii, licencjonowanie i strategie w Strasburgu

W dniach 13 – 14 grudnia, w Strasburgu (Francja) odbywała się coroczna konferencja i warsztaty Tech Transfer Summit Europe.

Hasła „transfer technologii, współpraca, partnerstwo i licencjonowanie” były w centrum zainteresowania ponad setki uczestników z całego świata. Do Stolicy Europy ściągnęli między innymi przedstawiciele National Institutes of Health (NIH), koncernów farmaceutycznych (Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck&CO, McDonnel Bohnen Hulbert & Berghoff), Novozymes, Procter & Gamble oraz liczni przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Europu. Polskę na Tech Transfer Summit Europe (TTS Europe)reprezentowali przedstawiciele departamentu Life Science Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

TTS Europe jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla przedstawicieli sektora biotech zajmujących się własnością intelektualną, licencjonowaniem, partneringiem i transferem technologii. Spotkania TTS zostały stworzone po to, by pomagać TTO (Tech Transfer Offices) oraz IP (Intelectual Property Offices) zbudować kompetencje i umiejętności pozwalające na tworzenie i finalizację umów licencyjnych z firmami z obszaru Big Pharma. To, co w TTS szczególnie przyciąga uwagę to imponujący wachlarz zaproszonych specjalistów: począwszy od szefów działów licencjonowania i rozwoju biznesu największych koncernów farmaceutycznych, przez Inwestorów Kapitałów Wysokiego Ryzyka po przedstawicieli UE.

Tematyka TTS Europe jest  aktualna. Obecne problemy przemysłu farmaceutycznego obejmują między innymi spowolnienie wewnętrznych działań w obszarze R&D, zwiększone współzawodnictwo ze strony innych producentów leków (zarówno tych oryginalnych jak i generycznych), dodatkowo zaostrzające się regulacje prawne powoduję, że promocja leków jest ograniczona. Dlatego też  firmy z sektora poszukują możliwości prowadzenia zewnętrznego procesu R&D, a spotkania takie, jak to w Strasburgu, stają się możliwością określenia ewentualnych obszarów współpracy.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.11.2014
plusfontminusfontreloadfont