Print Friendly, PDF & Email

Trwa rekrutacja do konkursu Studencki Nobel 2012

Zapraszamy młodych współpracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ do udziału w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2012.

Rekrutacja do tegorocznej edycji konkursu potrwa do 31 marca br.  Jest on adresowany do studentów uczelni prywatnych i publicznych, uczących się zarówno w trybie trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Trzeba też mieć mniej niż 28 lat (liczy się data 1 marca br.) oraz legitymować się łączną średnią ocen minimum 4,0 (lub 4,5, jeśli najwyższa stosowana na uczelni ocena w ostatnim semestrze przed ogłoszeniem rekrutacji do konkursu to 6,0) ze wszystkich zaliczonych semestrów studiów. Dodatkowe kryterium to udokumentowane na piśmie szczególne osiągnięcia każdego studenta, które będą oceniane przez jury, a także znajomość języka obcego.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i kryteria udziału można znaleźć na stronie internetowej Studenckiego Nobla 2012.

W 2011 r. o nagrodę w konkursie Studencki Nobel ubiegał się Wojciech Wodo, student Politechniki Wrocławskiej współpracujący z EIT+ w ramach projektu Network Sunrise. Natomiast w 2009 r. na uczelnianym etapie konkursu na Uniwersytecie Wrocławskim drugie miejsce zajęła Alicja Jachimowicz, obecnie pracująca w Departamencie Klimatu i Energii EIT+.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.05.2014
plusfontminusfontreloadfont