Print Friendly, PDF & Email

Umowa o współpracy

Partnerzy, z którymi Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało umowę o współpracy:

pobrane (33)Research & Engineering Center jest ekspertem w rozwoju, testowaniu i integracji aplikacji oraz systemów wbudowanych. REC wspiera konwergencję systemów wbudowanych z telematyką, systemami telekomunikacyjnymi i internetem. Główna siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu. REC zatrudnia obecnie ponad 100 inżynierów.

ahkPolsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)  jest  jedną z największych bilateralnych  Izb w Polsce. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w AHK Polska umożliwia uczestnictwo w licznych spotkaniach biznesowych,  ale także promowanie swojej firmy wśród pozostałych członków Izby a także dostęp do informacji. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ od 2010 r. jest członkiem AHK Polska, wpisując się tym samym w założenia związane ze strategiczną współpracą z Niemcami, jako jednym z kluczowych partnerów w realizacji zadań w obszarach związanych z nauką, badaniami i rozwojem.

eirmaEIRMA (European Industrial Research Management Association) jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 150 największych przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność badawczo-rozwojową z 20 europejskich krajów. Członkami EIRMA są m.in. GE Healthcare, Michelin, Shell, Siemens, Tata Steel, IBM, BASF, Danone, Fiat, Nestle, Nokia, Procter & Gamble,  Unilever, Volkswagen, Volvo, Rolls-Royce i wiele innych przedsiębiorstw – liderów w swoich branżach, znanych z działalności innowacyjnej. Członkowie Stowarzyszenia w znacznym stopniu przyczyniają się do wzmocnienia ekonomicznej konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez promowanie najwyższych standardów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej. EIRMA osiąga to poprzez  otwartą wymianę doświadczeń między swoimi członkami oraz poprzez rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej tematyki zarządzania badaniami i nauką.

pobrane (34)Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) powstała w 2003 r. Jej głównym zadaniem jest pomaganie inwestorom wejść na polski rynek i doradztwo, jak wykorzystać istniejące na nim możliwości. PAIiIZ udziela też wsparcia w zakresie znalezienia optymalnej lokalizacji pod inwestycje. Agencja udziela wszelkiej pomocy związanej z dopełnieniem polskich procedur administracyjnych oraz prawnych występujących w trakcie realizacji projektu. Wsparciem otacza też firmy, które już zdecydowały się zainwestować w Polsce.
Do zadań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych należy też kreowanie dobrego wizerunku Polski oraz krajowych produktów i usług na arenie międzynarodowej. Temu celowi służą m.in. organizowane przez agencję misje gospodarcze.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisało umowę o współpracy z PAIiIZ w czerwcu 2011 r.

pobrane (35)NUVARRO sp. z o.o. to organizacja typu TTO(Technology Transfer Office). Spółka prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz wdrażania innowacji oraz nowych technologii. Szczególny nacisk kładzie na eko-innowacje, technologie informacyjne oraz na technologie związane z odnawialnymi źródłami  energii. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Posada, gmina Kazimierz Biskupi pod Koninem (województwo wielkopolskie). Umowę o współpracy między EIT+ i NUVARRO sp. z o.o. podpisano 31 lipca br. www.nuvarro.pl

pobrane (36)Politechnika Koszalińska została założona w1968 r. Celem uczelni jest m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych, a także upowszechnianie wiedzy, nowych technologii i innowacji, a także osiągnięć nauki i techniki. W ramach umowy o współpracy z EIT+, badacze Spółki będą realizowali wspólne projekty z naukowcami Politechniki. Współpraca zakłada także wspieranie komercjalizacji technologii opracowanych przez ekspertów obu instytucji.

Umowę o współpracy podpisano 3 października 2012 r.

[bartag]
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont