Usługi badawcze dla przemysłu

Print Friendly, PDF & Email

Usługi badawcze dla przemysłu

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to idealny partner dla przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować koszty uruchomienia działalności badawczo-rozwojowej lub planują outsourcing działań B+R.  Oferujemy usługi:

BADAWCZO-ROZWOJOWE
w obszarze biotechnologii, nanobioinżynierii, materiałów inżynieryjnych i specjalnych oraz nowoczesnych materiałów dla fotoniki i elektroniki. Obsługujemy m.in. przemysł:

  • chemiczny, medyczny i biotechnologiczny
  • kosmetyczny i spożywczy.motoryzacyjny, AGD i elektroniczny
  • związany z obróbką i wydobyciem surowców
  • odnawialnych źródeł energii

DORADZTWA TECHNOLOGICZNEGO w zakresie:

  • wsparcia naukowego w opracowaniu koncepcji projektu
  • komercjalizacji własności intelektualnej (wycena, sprzedaż, licencjonowanie, patentowanie
  • zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków publicznych
  • wsparcia w uruchomieniu lub optymalizacji profesjonalnego działu B+R w firmie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, w ramach której oferujemy dodtkowo:

  • wykwalifikowany i interdyscyplinarny zespół naukowy i biznesowy, z międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości
  • kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce – sieć 30 specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracowni (pomiarowych i specjalistycznych), wyposażonych w unikatową aparaturę badawczą.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

  dr inż. Aleksandra Borek, Key Account Manager
  telefon:
+48 510 131 925
  e-mail:
aleksandra.borek@port.org.pl

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 20.04.2018
plusfontminusfontreloadfont