Print Friendly, PDF & Email

V edycja raportu "Rynek B+R+I w Polsce

Podczas Open Innovation Masterclass odbyła się prezentacja V edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”. Tegoroczny raport powstał przy współpracy ekspertów Crido Taxand, PAIiIZ oraz techBrainers. Komentarza do raportu udzielił m.in. Przemysław Hałub z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR. Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.

Takie wnioski wypływają z V edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”.

Pełna wersja raportu jest do pobrania na stronie: www.taxand.pl oraz www.paiz.gov.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 09.12.2015
plusfontminusfontreloadfont