Print Friendly, PDF & Email

W poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów…

W ramach projektu Akcelerator w czerwcu w siedzibie EIT+ odbyło się kilka całodniowych spotkań z zespołami, których pomysły i rozwiązania zostały uznane na etapie wstępnej selekcji za najbardziej innowacyjne, interesujące i mające największy potencjał rynkowy. 

Oceny poszczególnych zespołów podczas spotkań dokonano na podstawie 45 minutowych prezentacji przygotowanych według jednolitej struktury, a także serii pytań ze strony zaproszonych ekspertów. W gronie ekspertów oceniających znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz doświadczeni praktycy zajmujący się komercjalizacją badań naukowych  w dziedzinach bio- i nanotechnologii. Eksperci oceniali potencjał twórczy zespołów, a także poziom innowacyjności i potencjał komercjalizacyjny opracowanych i zaprezentowanych przez nie rozwiązań. Po zapoznaniu się z opiniami ekspertów, Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wskaże zespoły, które przejdą do dalszego etapu  preinkubacji.  Jego celem będzie dokonanie oceny szczegółowej wybranych pomysłów/rozwiązań przy pomocy pogłębionych analiz, po zakończeniu których nastąpi sporządzenie biznes planu i przygotowanie struktury przedsięwzięcia. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy inwestycyjnej i utworzenie spółki technologicznej z pomysłodawcami.

W pierwszej połowie lipca odbędą się kolejne panele eksperckie, na które zaproszeni zostali autorzy innowacyjnych pomysłów w obszarze  Energia.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 17.03.2015
plusfontminusfontreloadfont