Print Friendly, PDF & Email

WCB EIT+ razem z IHK z Norymbergii

 Norymberska Izba zrzesza ponad 130 tys. przedsiębiorców Środkowej Frankonii, jednego z najbardziej rozwiniętych gospodarczo rejonu Bawarii. W jej zasięgu działania znajduje się m.in. główna siedziba firmy Siemens w Erlangen. Izba prowadzi wielotematyczną aktywność na rzecz dużych przedsiębiorstw oraz MŚP, tworząc klastry technologiczne oraz wdrażając mechanizmy ścisłej współpracy nauki i gospodarki.  Goście zapoznali się z potencjałem EIT+, programami badawczymi oraz zwiedzili Kampus Pracze. W toku dyskusji ustalono formy przyszłej współpracy i kontaktów pomiędzy IHK Nürnberg i EIT+. Będą one polegały na wspólnym udziale w targach technologicznych w Norymberdze i Wrocławiu, bezpośrednich kontaktach EIT+ z frankońskimi instytucjami badawczymi (np. w ramach projektów kluczowych), a w przyszłości na przygotowaniu i organizacji misji gospodarczych. Info: www.ihk-nuernberg.de

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 02.03.2015
plusfontminusfontreloadfont