Print Friendly, PDF & Email

We Wrocławiu powstaje Akcelerator Designu

28 maja br., w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza zainaugurowano inicjatywę pod nazwą Akcelerator Designu. Jej celem jest propagowanie idei dobrego designu – rozumianego nie tylko jako wygląd, lecz również proces tworzenia produktu praktycznego, funkcjonalnego, ergonomicznego, innowacyjnego i optymalnego kosztowo.

Akcelerator Designu jest inicjatywą podjętą przez partnerów reprezentujących różne środowiska, w tym: Autodesk, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ramach Akceleratora Designu podejmowane będą projekty stymulujące współpracę przedsiębiorstw ze środowiskami akademickimi, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców i designerów, architektów i inżynierów. Przedmiotem działania będzie również wspieranie przedsiębiorstw i uczelni w zakresie tworzenia konkurencyjnych produktów dla rynku, a także pozyskiwania wykwalifikowanych, kreatywnych kadr projektantów i designerów.

Wśród pierwszych inicjatyw można wymienić serię wykładów dla przedsiębiorców, projekt „Kreatywna Klasa”, Podyplomowe Studia Zarządzania Designem, czy też Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 26.02.2015
plusfontminusfontreloadfont