Print Friendly, PDF & Email

Wizyta na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 20.01.2011

W dniu 20 stycznia 2011 Profesor Mirosław Miller wygłosił gościnny wykład na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Słuchaczami wystąpienia byli przede wszystkim przedstawiciele  Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ale także studenci i naukowcy z innych kierunków łódzkiej Uczelni. W czasie wykładu Profesor Miller przedstawił model działania i rozwoju Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które jest pionierskim przedsięwzięciem w skali całego kraju w obszarze transferu technologii i zarządzania wiedzą. Ważnym elementem wystąpienia były także aspekty związane z rozwojem całego Dolnego Śląska i Wrocławia, który staje się ważnym miejscem na mapie naukowej i biznesowej Europy. W czasie dyskusji podkreślano właśnie znaczenie budowania zaufania i nici powiązań między naukowcami i przedsiębiorcami; współpraca między tymi obszarami i realizacja wspólnych projektów są kluczowymi czynnikami dla stymulowania procesów związanych z transferem wiedzy i komercjalizacją – dlatego należy kreować środowiska innowacyjne, tworzyć miejsca spotkań i platformy do wymiany doświadczeń.  Dzięki takim miejscom jak Wrocławskie Centrum Badań EIT+ hasła związane z gospodarką opartą na wiedzy mają szansą stać się rzeczywistością, która będzie integrować działania między różnymi obszarami i regionami w kraju i nie tylko.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 17.12.2014
plusfontminusfontreloadfont