Print Friendly, PDF & Email

Wizyta profesora Tomasza Mroczkowskiego

Zaproszenie Pana Profesora stało się możliwe dzięki kontaktom, jakie przedstawiciele EIT+ nawiązali podczas międzynarodowej konferencji Bio Convention 2009 w Atlancie. Prezes EIT+ pan prof. Mirosław Miller przedstawił ideę i genezę powstania Wrocławskiego Centrum Badań. Podczas spotkania w siedzibie WCB EIT+ przedstawiono kluczowe projekty;  BioMed (Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne)referowane przez panią Katarzynę Swinarską, NanoMat (Nanomateriały) referowane przez panią Annę Szajdak, oraz DolBioMat referowany przez panią Honoratę Krawczyk.

Prof. Tomasz Mroczkowski jest kierownikiem i wykładowcą Wydziału Biznesu Międzynarodowego Centrum Technologii Informacyjnych i Gospodarki Globalnej w Kogod School of Business na American University / Washington D.C. Naucza i prowadzi badania w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych. Profesor Mroczkowski jest autorem ponad 90 prac, w tym publikacji w California Management Review, Academy of Management Executive, British Journal of Industrial Relations, Journal of Small Business Management, International Trade Journal i The Journal of East-West Business.

Bogaty program spotkań Pana Profesora we Wrocławiu obejmował m.in. wykład na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego („Global R&D Outsourcing In Biopharma; Can Central Europe Compete with Asia?”) oraz dyskusję o „Szansach polskiej biotechnologii”.Pan prof. Tomasz Mroczkowski spotkał się również z prorektorem UWr ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Adamem Jezierskim, oraz z prezydentem miasta Wrocławia panem Rafałem Dutkiewiczem.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 10.03.2015
plusfontminusfontreloadfont