Print Friendly, PDF & Email

Wrocław wciąż bardzo wiarygodny

Zasada rządząca nadawaniem ratingów mówi, że żaden podmiot krajowy (prywatny czy państwowy) nie może mieć wyższego ratingu niż macierzyste państwo. A zdolność do spłaty zobowiązań przez Polskę również została oceniona na A-.

Rating A oznacza, że zadłużenie podmiotu jest obarczone niskim ryzykiem, a jego wypłacalność jest wysoka (za fitchratings.com). Jest to sygnał dla potencjalnych inwestorów oraz instytucji udzielających miastu i podmiotom od niego zależnym kredytów.

 

Agencja Fitch to jedna z trzech najbardziej renomowanych instytucji tego typu na świecie. jej eksperci oceniają budżet miasta, dochody, wydatki, strukturę długu i wyniki finansowe. Biorą również pod uwagę dane demograficzne, dotyczące bezrobocia oraz wykształcenia. Na rating mają również wpływ plany rozwoju miasta.

 

Utrzymanie wysokiego ratingu jest bardzo ważne dla miasta z powodu boomu inwestycyjnego, związanego z Euro 2012. Na wiele kluczowych inwestycji infrastrukturalnych będzie trzeba zaciągnąć kredyty. Wysoki rating oznacza niżej oprocentowane pożyczki, a w konsekwencji tańsze drogi, lotniska, komunikację miejską i budynki użyteczności publicznej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 12.03.2015
plusfontminusfontreloadfont