Print Friendly, PDF & Email

„Wrocławski Centrum Badań EIT+: Polski Instytut Fraunhofera:” – wykład prof. Detlefa Hommela dla Instytutu Fizyki PAN

W dniach 4-5 marca 2015 roku Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk organizuje warsztat „Nauka dla przemysłu”, podczas którego swój referat wygłosi również prof. Detlef Hommel, Dyrektor Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

W dwudniowych warsztatach wezmą udział m.in. prof. dr hab. Leszek Sirko, Dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz koordynator projektu EAGLE, prof. Marek Chmielewski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Jacek Guliński, Prezes Zarządy Fundacji UAM i Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz eksperci związani ze środowiskiem innowacji, nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie reprezentowane podczas tego wydarzenia przez prof. Detlefa Hommela, który jest Dyrektorem Departamentu Nanotechnologii EIT+ oraz profesorem Leopoldyńskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Detlef Hommel przez wiele lat prowadził Katedrę Fizyki i Półprzewodników na Uniwersytecie w Bremie, a w latach 2006-2009 był Honorary Alexander von Humbolt Fellow FNP. Zajmował się głównie optoelektroniką epitaksji. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu Nanotechnologii w EIT+ chce rozszerzyć swoje badania o dziedziny związane z przetwarzaniem energii słonecznej. Podczas warsztatów prof. Hommel wygłosi referat pn. „Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Polski Instytut Fraunhofera?” i zaprezentuje pierwsze w Polsce centrum badawczo-rozwojowe w Polsce.

Dwu dniowy warsztat „Nauka dla przemysłu” jest częścią projektu European Action towards Leading Centre for Innovative Materials ” (EAGLE), który jest realizowany w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. EAGLE zakłada m.in. tworzenie nowych technologii wytwarzania nanomateriałów wraz z ich wszechstronną charakteryzacją na poziomie atomowym, wymianę naukową i zacieśnienie współpracy z Europejską Przestrzenią Badawczą. Dzięki takim inicjatywą możliwe jest zatem kontynuowanie procesu transformacji instytucji naukowych w Polsce tak, aby prowadzone w nich badania wpisywały się w główny nurt badań prowadzonych w wiodących ośrodkach naukowych w Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 29.10.2014
plusfontminusfontreloadfont