Print Friendly, PDF & Email

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – ośrodek współpracy nauki z biznesem

4 budynki laboratoryjne o powierzchni ponad 23 tys. m2, 48 zgłoszeń patentowych, 8 przyznanych patentów, sieć około 40 laboratoriów bio- i nanotechnologicznych, gdzie prowadzone są badania nad nowymi rozwiązaniami dla przemysłu i biznesu oraz kadra naukowa, to potencjał Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W środę w ośrodku ogłoszono zakończenie etapu inwestycji w infrastrukturę naukową.

Budowa nowoczesnych laboratoriów i modernizacja budynków w Kampusie Pracze we Wrocławiu trwały cztery lata.

3„Po kilku latach tę ogromną sumę pieniędzy, które powierzono nam w zarządzanie, zamieniliśmy w coś, czego w Polsce w takiej skali nie ma. WCB EIT+ jest już właścicielem wszystkich oddanych od użytku budynków położonych na powierzchni 25 tys. m kw. – to obszar średniej wielkości uniwersytetu. To miejsce wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt, o którym do niedawna można było tylko marzyć” – powiedział prezes WCB EIT+ prof. Jerzy Langer podczas spotkania, na którym podsumowano dotychczasowe działania Centrum.

WCB EIT+ to największa inwestycja infrastrukturalną dla nauki i biznesu w stolicy Dolnego Śląska. Jej pomysłodawcy i właściciele – gmina Wrocław oraz największe wrocławskie uczelnie – chcą uczynić z Centrum jeden z najsilniejszych ośrodków innowacyjności w Polsce. Ośrodek działa jako organizacja badawczo-rozwojowa typu RTO (Research and Technology Organization). Tego typu organizacje prowadzą badania naukowe, które mają bezpośrednie zastosowanie w przemyśle i w życiu codziennym. Dlatego też WCB EIT+ łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego.

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek podkreślił, że Centrum to dla wrocławskich uczelni, które są jego współwłaścicielami, szansa na zdobycie pieniędzy na badania naukowe. „W nowej perspektywie finansowej UE pieniędzy na naukę jest sporo. Jest tylko jeden problem: uczelnie i instytuty badawcze muszą mieć partnerów w przemyśle i na tych partnerów liczymy w WCB EIT+” – mówił.

Dodał, że wrocławskie uczelnie są duże i zdolne do dostarczenia wykwalifikowanej kadry. „Nie wszystkie uczelnie stać na laboratoria jakimi dysponujemy tutaj, a granty naukowe można realizować właśnie tutaj, na tej bazie, ponieważ jesteśmy jej współwłaścicielami. To miejsce daje możliwość wejścia w realizowane projekty naukowe przedstawicielom biznesu i – co bardzo ważne – daje możliwość wdrożenia do przemysłu rzeczy, które tutaj zostaną opracowane” – mówił prof. Ziętek.

Obecnie w WBC EIT+ prowadzonych jest 59 projektów badawczych, na którymi pracuje 96 naukowców zatrudnionych w Centrum oraz blisko tysiąc współpracowników – naukowców, pracowników badawczych oraz studentów, głównie uczelni wrocławskich i instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił, że jednym z ważniejszych aspektów powołania WCB EIT +, jest stworzenie miejsca pracy dla młodych naukowców. „To grupa młodych ludzi, która zdobywała wykształcenie w Polsce i zagranicą. To ludzie, którzy uwierzyli, że mogą swoją karierę rozwijać właśnie tutaj. To coś na czym nam bardzo zależy” – powiedział Dutkiewicz.prez

Sercem infrastruktury naukowej WCB EIT + jest około 40 laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomiarowy. To m.in. laboratoria z obszaru mikroskopii elektronowej, jądrowego rezonansu magnetycznego, chromatografii gazowej, mikroskopii konfokalnej, badania struktury ciała stałego i laserowej detekcji gazów.

Ostatnie z oddanych do użytku laboratoriów to otwarte we wrześniu pomieszczenia typu cleanroom, służące do badań w sterylnych warunkach materiałów wrażliwych na zanieczyszczenia i wpływ warunków zewnętrznych. Ich wyposażenie kosztowało 35 mln zł.

Dwa największe, flagowe, projekty naukowo-badawcze WCB EIT+ to: wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach – NanoMat oraz Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne – BioMed. Największym zaś projektem infrastrukturalnym jest Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Łączna wartość tych trzech przedsięwzięć to ponad 852 mln zł, z czego 710 mln zł pochodzi ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Władze WCB EIT+ podkreślają, że instytucja współpracuje z dużymi firmami z Wrocławia i Dolnego Śląska, w tym z KGHM Polska Miedź. Trwają również starania, by w sąsiedztwie WCB EIT+ powstała pierwsza w Polsce specjalna strefa ekonomiczna nowej generacji (SSE 2.0), gdzie miałby inwestować przede wszystkim firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową. SSE 2.0 miałby powstać na ponad stuhektarowej niezagospodarowanej przestrzeni inwestycyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie Kampusu Pracze, jako podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W środę podpisano również porozumienie pomiędzy WCB EIT+ oraz Agencją Rozwoju Przemysłu. Przewiduje ono m.in. świadczenie usług eksperckich przez Centrum na rzecz Agencji. Oferta Centrum ma zostać włączona do portfela usług ARP. – Nasza współpraca trwa już od dawna, dzisiejsza umowa ją tylko umacnia. Dzięki niej EIT+, ze swoim zapleczem eksperckim staje się częścią szeroko rozumianego Ekosystemu ARP – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP S.A.a (565)

WCB EIT+ powstało w 2007 r. Spółka ma wspomagać na Dolnym Śląsku rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez działanie w każdym z trzech jej głównych elementów: nauce, innowacji i edukacji. Udziałowcami spółki jest pięć wrocławskich uczelni – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Ekonomiczny oraz miasto Wrocław.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 15.10.2015
plusfontminusfontreloadfont