Print Friendly, PDF & Email

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wśród członków Stowarzyszenia EARMA

Miło nam poinformować, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zostało przyjęte do grona członków Stowarzyszenia EARMA.

EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) jest stowarzyszeniem reprezentującym praktyków, kadrę naukowo-badawczą, administratorów projektów R&D w Europie. Wśród zrzeszonych członków znajdują się przedstawiciele najbardziej prestiżowych ośrodków uniwersyteckich, organizacji badawczych jak i departamentów badawczych sektora przemysłowego.

Członkowie Stowarzyszenia w znacznym stopniu przyczyniają się do wzmocnienia europejskich struktur w obszarze R&D, poprzez  szerokie konsultacje w zakresie kreowania polityki i procedur, formowanie efektywnego połączenia organizacji finansujących badania a środowiskami naukowymi. EARMA tworzy pomost zarówno kulturowy i prawny pomiędzy krajami, jak i pomiędzy Nauka a Przemysłem, w wyniku którego wiedza naukowo-akademicka, innowacje zostają przetworzone w ekonomiczny sukces.

EARMA regularnie współpracuje z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami m.in. INORMS (International Network of Research Management Societies, NCURA (National Council of University Research Administrators, USA), EAIE (European Association of International Education).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.10.2014
plusfontminusfontreloadfont