Print Friendly, PDF & Email

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wśród członków Stowarzyszenia EARTO

Miło nam poinformować, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zostało przyjęte do prestiżowego grona członków Stowarzyszenia EARTO.

EARTO jest stowarzyszeniem europejskich organizacji badawczych i związanych z rozwojem technologicznym. Członkowie Stowarzyszenia w znacznym stopniu przyczyniają się do wzmocnienia ekonomicznej konkurencyjności i rozwoju społecznego Europy, poprzez wspieranie innowacyjności produktów, procesów i usług we wszystkich branżach przemysłu i usług, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

EARTO reprezentuje punkt widzenia i opinie swoich członków osobom i instytucjom decyzyjnym w Europie, poprzez publikacje deklaracji, organizowanie grup zadaniowych i sesji informacyjno – podsumowujących. Członkowie Stowarzyszenia zasiadają we wpływowych Europejskich organizacjach politycznych, między innymi w EURAB [European Research Advisory Board – Europejska Rada Doradcza ds. Badań – Niezależny Komitet Doradczy, utworzony przez KE w 2001 roku i wspierający ją w kreowaniu i realizacji europejskiej polityki naukowej], komitecie doradczym Programu Ramowego i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie EARTO to również forum wymiany informacji i współpracy pomiędzy członkami. Organizuje grupy robocze, spotkania informacyjne oraz coroczne konferencje. Pozwala to nawiązać szerokie kontakty partnerskie, umożliwia wymianę opinii oraz poznanie najnowszych osiągnięć w innowacyjnych sektorach gospodarki. Członkowie stowarzyszenia planują i przeprowadzają najważniejsze projekty badawczo – rozwojowe Europy.

EARTO zapewnia swoim członkom dostęp do informacji na temat europejskiej polityki i programów,  służy wsparciem przy przygotowywaniu wniosków do Programu Ramowego UE, aranżuje spotkania z osobami decyzyjnymi i urzędnikami unii. Członkowie EARTO maja również do dyspozycji w pełni wyposażone biura i sale konferencyjne w Brukseli.

Pełna lista członków EARTO znajduje się na stronie:
http://www.earto.eu/list-of-members/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 31.10.2014
plusfontminusfontreloadfont