Print Friendly, PDF & Email

Współpraca ośrodków badawczych szansą rozwoju nowoczesnej nauki i innowacyjnej gospodarki – rozmowa z prof. Mirosławem Millerem

Czy jest Pan zadowolony z przebiegu i pierwszych wyników konferencji?

Prof. Mirosław Miller: Zdecydowanie tak. Mogę nawet powiedzieć, że już podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu we Wrocławiu kolejnej tego typu konferencji za rok. W UE organizuje się wiele konferencji naukowych i branżowych, jednak zauważyliśmy brak forum wymiany doświadczeń i wiedzy na temat finansowania badań, zarządzania ośrodkami badawczymi i profilowania infrastruktury badawczej. Tymczasem wiedza ta ma szczególne znaczenie w przededniu perspektywy napływu dużej ilości środków europejskich na badania i rozwój, w tym na rozbudowę dużej infrastruktury badawczej w nowych krajach Unii. Kwestie współpracy i powiązań między centrami naukowymi w Europie są oparte o wieloletnie doświadczenia. Taka konferencja jest koniecznym elementem poznawania tych mechanizmów i sposobem na wykorzystywanie u nas sprawdzonych gdzie indziej rozwiązań.

Konferencja odbywa się we Wrocławiu, czy zatem miasto może być liderem innowacyjności w Polsce?

Większe znaczenie od tego kto jest liderem ma współpraca między ośrodkami w Polsce. Wrocław uznawany jest w Polsce za lidera w obszarze integracji środowiska naukowego. Temu też służy ta konferencja. Naszym wielkim sukcesem jest zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich najważniejszych projektów budowy infrastruktury dla badań w Polsce. To dowodzi otwartości ośrodków badawczych na nawiązywanie porozumienia i budowanie współpracy.  

A jak w innych miastach postrzegane jest dość unikatowe przedsięwzięcie jakim jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+?

Nasze Centrum postrzegane jest pozytywnie, z dużą sympatią i ciekawością jak potoczy się jego dalszy rozwój. Z pewnością znajduje uznanie fakt, że zdecydowaliśmy się na formę w Polsce niespotykaną, bardzo trudną, odchodząc od popularnej w naszym kraju formuły konsorcjum, która nie zawsze się sprawdza. Spółka jest w naszym przekonaniu formą lepszą, gdyż daje równe prawa partnerom i stawia jasne, twarde wymagania co do celów działalności. Funkcjonowanie spółki jest zależne od prowadzonych projektów i ich znaczenia dla partnerów biznesowych i naukowych. To swego rodzaju samonapędzający się mechanizm, który musi tworzyć ważne dla środowiska projekty, żeby przetrwać. Nie wystarczy tylko podpisywanie, później nierealizowanych umów, czy też korzyść jednego z partnerów jak to bywa w konsorcjach.  

Czy ośrodki badawcze w Polsce będą się specjalizowały w poszczególnych dziedzinach, czy może rozwiną się dzięki rywalizacji?

Problem specjalizacji regionalnych to jeden z głównych tematów konferencji obok wspomnianej kwestii przenoszenia do Polski dobrych praktyk europejskich. Udało nam się nie tylko porozmawiać o potencjale i charakterze polskich ośrodków badawczych, ale także o perspektywach rozwoju. Obecnie mamy w Kraju tylko kilka dobrych przykładów specjalizacji, koncentracji środków na jednym obszarze naukowo – technologicznym, dającej szansę konkurować na arenie UE. Jednym z nich jest centrum czystych energii w Katowicach, gdzie w naturalny sposób jest zapotrzebowanie na tego typu tematykę badawczą. Drugim przykładem jest ośrodek krakowski. To miasto dzięki konsekwentnej polityce władz regionalnych i instytucji naukowych staje się głównym centrum technologii biomedycznych w Polsce. Z drugiej strony pozostałe ośrodki w Polsce mają nieco bardziej rozproszone pola działalności i w wielu miejscach – pozornie przynajmniej – w dużym stopniu się one pokrywają. Jednakże przyglądając się bliżej programom badawczym w podobnej tematyce można zauważyć specjalizację na poziomie szczegółowym. Identyfikacja tych różnic to szansa na znalezienie efektów synergii w skali całego Kraju. Właśnie wzajemnemu poznaniu i poukładaniu współpracy między różnymi ośrodkami służy ta konferencja. Specjalista w danej dziedzinie z określonego ośrodka nie musi być ograniczony pracą jedynie w tym jednym mieście, lecz może się włączać do zespołów, projektów ponadregionalnych, ogólnopolskich a nawet międzynarodowych. Tak dzisiaj działa współpraca badawcza w Europie. Dlatego właśnie chcemy organizować podobne konferencje w przyszłości. Cieszy  nas bardzo to, że zainteresowanie naszą konferencją spotkało się z tak dużym zainteresowaniem w ośrodkach badawczych z całej Europy. Chcemy to zainteresowanie podtrzymać w przyszłości organizując cyklicznie spotkania europejskich centrów badawczych. Być może znów we Wrocławiu. Budowa przez spółkę EIT+ Kampusu Pracze pod Wrocławiem daje nam w pełni legitymację do takiej inicjatywy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 05.02.2015
plusfontminusfontreloadfont