Print Friendly, PDF & Email

Współpraca polsko-niemiecka w dobie globalizacji nauki – relacja z wykładu Rity Süssmuth

 to wieloletnia przewodnicząca Bundestagu, była minister ds. młodzieży, rodziny i zdrowia, później również ds. kobiet, a obecnie prezes Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. We Wrocławiu wygłosiła wykład „Współpraca naukowa: wspólne realizowanie projektów czy kształtowanie przyszłości? Czy przyszłość może być podstawą dzisiejszej polsko-niemieckiej współpracy dla młodych naukowców?” Na początku wystąpienia podkreśliła wysoki poziom kształcenia na UWr., szeroki wachlarz wykładanych przedmiotów, a szczególne słowa uznania prof. Süssmuth skierowała w stronę Wydziału Prawa i Administracji. We wstępie prelegentka wspomniała również o roli kobiet, mniejszości i grup marginalizowanych we współczesnym społeczeństwie. W dalszej części wykładu była mowa o wartości nauk humanistycznych we współczesnej Europie. – Nauka zawsze powinna iść o krok przed polityką i być od niej niezależna. Powinniśmy starać się zrozumieć historię, zwłaszcza historię Polski, ponieważ to pozwoli na świeże spojrzenie polityczne – mówiła prof. Süssmuth.- Porozumienie jest możliwe, jeżeli partnerzy postrzegają się jako równych, a Polakom trudno przychodzi odbieranie pomocy i pouczeń od Niemców – dodała.Zmianę tego stanu rzeczy, prof. Süssmuth widzi właśnie w bilateralnej polsko – niemieckiej współpracy naukowej. Wspomniała o ostatniej konferencji, na której spotkało się ok. 250 młodych naukowców z Polski i Niemiec oraz o tym, że jedynie dwa z 67 wniosków o dofinansowanie z UE złożonych w ostatnim roku nie przewidywały współpracy międzynarodowej. Co potwierdza według pani prezes znaczenie współpracy dwustronnej. – Globalizacja jest wszechobecna, ale współpraca bilateralna jest bardziej efektywna – podkreślała prof. Süssmuth. I zaznaczyła:- Różne podejścia naukowców polskich i niemieckich uzupełniają się, a Polacy mają trzeźwe i świeże spojrzenie na wiele spraw, choćby w bliskim jej obszarze migracji. Prof. Süssmuth wspomniała również o naukach ścisłych i o tym, że dyscypliny naukowe powinny ze sobą kooperować. Współpraca ta przyczyni się do poszerzenia horyzontów. Jako przykład podała połączenie informatyki i dyscyplin humanistycznych, które daje zupełnie nową jakość.- Nie można dopuścić do tego, aby polityka rzutowała w jakikolwiek sposób na wspólne badania naukowe – podkreśliła na koniec wystąpienia.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 20.02.2015
plusfontminusfontreloadfont