Print Friendly, PDF & Email

Wyróżnienie dla naukowca z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podczas Międzynarodowej Konferencji Geopetrol 2016

W dniach 19-22.09.2016 r. odbyła X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016 nt.: Współpracy nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów. Organizatorem wydarzenia był Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem spotkania było przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji wyłoniono również osoby, które przedstawili najlepsze postery, wśród wyróżnionych osób znalazł się Karol Spunda, Inżynier procesu w Laboratorium Analiz Geotechnologicznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który zaprezentował plakat dotyczący MODELOWANIA PRZESTRZENI POROWEJ SKAŁ ŁUPKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY SLICE & VIEW.

W ramach Konferencji zostały zorganizowane również sesje referatowe, specjalistyczne warsztaty oraz wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

  • poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacją lądowych i morskich złóż węglowodorów,
  • zwiększeniem stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • podziemnym magazynowaniem gazu,
  • modelowaniem złóż węglowodorów i symulacją ich eksploatacji,
  • zagospodarowaniem morskich złóż węglowodorów,
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Środowiska oraz PGNiG.

Więcej informacji na stronie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 25.09.2016
plusfontminusfontreloadfont