Print Friendly, PDF & Email

Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych – Nowy projekt z NCN w portfolio EIT+

Projekt dr Katarzyny Komorowskiej pt. Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych, to kolejny grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki dla naukowca z Wrocławskiego centrum Badań EIT+ w ramach programu OPUS 10.

Ze względu na rosnącą liczbę nowych zastosowań polimerów w fotonice w ostatnich latach obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na nowe metody nano- i mikrostrukturyzacji, co wymaga polepszenia parametrów takich jak rozdzielczość procesu i jakość wykonania. Celem badań uruchomionego projektu jest uzyskanie nowej metody nano- i mikro- strukturyzacji powierzchni bazującej na polimeryzacji specjalnych cieczy jonowych.

W projekcie naukowcy wykorzystają zdolność zaprojektowanych cieczy jonowych do polimeryzowania pod wpływem wiązki elektronowej i jonowej w komorze wysokopróżniowego dwuwiązkowego mikroskopu elektronowego. Analiza tego procesu pozwoli zrozumieć efekty zachodzące w warstwie i udoskonalić samą ciecz jonową. Metoda będzie testowana na czystych cieczach jonowych, ich mieszaninach oraz na cieczach domieszkowanych lub modyfikowanych. W projekcie planowane jest również zbadanie możliwość wykorzystania matryc do procesu replikacji (nanoimprint).

Projekt bazuje na współpracy dwóch grup: Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Fundacji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Prace badawcze obejmują projektowanie cieczy, nanokryształów, syntezę, charakterystykę materiałową, symulacje komputerowe, polimeryzację w komorze mikroskopu elektronowego oraz wytworzenie prostych struktur fotonicznych i ich charakteryzację.

Proponowana metoda może mieć duży wkład do rozwoju mikro i nanotechnologii polimerowej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 02.12.2016
plusfontminusfontreloadfont