Zadanie 1.1. Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych

Priorytet I. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce

Projekt dotyczy zastosowań bionanotechnologii w dwóch jej kluczowych sektorach: ukierunkowanego dostarczania leku (ang. targeted drug delivery) i obrazowania (ang. imaging). W obu tych obszarach rozmiar podawanych pacjentowi cząstek ma kluczowe znaczenie dla skuteczności ich działania.

Spośród stosowanych obecnie leków, aż 95 proc. z nich ma słabe parametry farmakokinetyczne i biofarmaceutyczne. Istnieje więc pilna potrzeba opracowania systemów efektywnego dostarczania leków skierowanych wyłącznie do chorego organu czy tkanki, nie wpływających przy tym na zdrowe komórki. Opracowanie takiego systemu przyczyni się do poprawy skuteczności działania leku, jak również zmniejszy skutki uboczne jego działania.

W oparciu o tlenki metali o właściwościach superparamagnetycznych opłaszczonych złotem zostaną skonstruowane bionanocząstki służące do obrazowania oraz dostarczania substancji aktywnych w miejsce zmienione chorobowo. Na nanocząstkach umieszczone zostaną białka specyficznie rozpoznające komórki guza (za pośrednictwem tzw. markerów nowotworowych) oraz substancje czynne o działaniu toksycznym. Ponadto zaprojektowane zostaną łączniki (ang. linker) pozwalające na specyficzną prezentację, uwalnianie i aktywację substancji terapeutycznych w miejscu chorobowych.

W projekcie wykorzystane będą metody z zakresu chemii materiałowej, chemii biofizycznej, biologii molekularnej (m. in. phage display), biologii komórkowej oraz modelowania molekularnego.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont