Zadanie 1.2. Nanomateriały dla zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznych

Wykonawcy:
Instytut Wysokich Ciśnień Unipress Warszawa
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalknych PAN
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet w Bremie

Kierownik:

prof. dr hab. Piotr Perlin

Opis zadania:

W ramach projektu prowadzone są prace nad wytwarzaniem, charakterystyką oraz aplikacją złożonych nanostruktur (studnie, kropki kwantowe), będących elementem nowej generacji układów fotonicznych, czujnikowych i nowego typu przyrządów optoelektronicznych.

Prace nad strukturami półprzewodnikowymi obejmują wytworzenie i zastosowanie takich materiałów wieloskładnikowych jak (Al,In,Ga)N na różnych podłożach. Materiały opracowywane są w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w biodetekcji i obrazowaniu medycznym oraz w urządzeniach półprzewodnikowych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Diody superluminescencyje o mocy optycznej 30mW działających w obszarze spektralnym 85-400nm
• Koherentne źródła światła dla analizy chemiczno-biologicznej do zastosowań sensorowych w zakresie niebiesko-fioletowym
• Źródła światła wykorzystujące nanokolumny i kropki kwantowe, działające w obszarze niebiesko-żółtym, źródła emitowania pojedynczych fotonów do zastosowań w kryptografii kwantowej i jako koherentne emitery w zakresie zielonym
• Układy hybrydowe pozwalających na sprzężenie/zebranie światła kilku laserów półprzewodnikowych do jednego włókna światłowodu, co umożliwi szeroki dobór długości fali emisji w obszarze 395-425-nm
• Emitery oparte na kropkach kwantowych InGaN w obszarze zielono-pomarańczowym
• Hodowle zespołów nanokolumn GaN zawierających studnie kwantowe jak i kropki kwantowe emitujące pod iniekcją prądową
Wytworzenie monolitycznych źródeł pojedynczych fotonów na żądanie w urządzeniach pracujących w temperaturze zbliżonej do pokojowej.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont