Zadanie 1.2. Wykrywanie substancji halucynogennych

Priorytet I. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce.

Wykrywanie substancji halucynogennych

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba przypadków zatruć (w tym śmiertelnych) będących skutkiem systematycznego nadużywania środków psychoaktywnych pochodzenia naturalnego. Prawo polskie traktuje popełnienie wykroczenia lub przestępstwa pod wpływem środków halucynogennych identycznie jak w przypadku nadużycia alkoholu.

To sprawia, że konieczne jest opracowanie skutecznych, czułych metod analizy i identyfikacji substancji halucynogennych. Będą one przydatne również po to, by usprawnić proces monitoringu handlu i spożywania tych środków.

Celem realizowanego projektu jest izolacja oraz identyfikacja substancji halucynogennych zawartych w wybranych gatunkach grzybów polskich, a następnie znalezienie metod ich analizy w płynach ustrojowych. Pierwszym etapem badań będzie zdefiniowanie gatunków grzybów odurzających rosnących i zbieranych w Polsce.

W naszej strefie klimatycznej należą do nich między innymi grzyby z rodziny pierścieniakowatych (Strophariaceae), z której najbardziej znane i zawierające znaczne ilości substancji halucynogennych są gatunki Psilocybe sp. (łysiczki). Właściwości psychoaktywne posiadają również grzyby z rodziny muchomorowatych (Amanitaceae).

Do identyfikacji alkaloidów psychoaktywnych zastosowane zostaną techniki PCR, HPLC, GC-MS i elektroforezy kapilarnej.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont