Zadanie 1.3. Nanohybrydowe materiały dla fotoniki

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik zadania:
dr inż. Katarzyna Komorowska

Opis zadania:

Projekt koncentruje się na zastosowaniu przestrzennych modulatorów światła oraz na zaprojektowaniu nowych bazujących na hybrydowych mieszaninach ciekłokrystalicznych. Głównym celem projektu jest zastosowanie przestrzennych modulatorów światła jako adaptatywnych elementów optycznych w zastosowaniach takich jak litografia optyczna i spektroskopia optyczna oraz w systemach czujnikowych typu LIDAR. W procesie projektowania prototypów modulatorów zostaną określone wymagania materiałowe dla ciekłych kryształów oraz materiałów hybrydowych bazujących na ciekłych kryształach w odniesieniu do proponowanych zastosowań. Jednocześnie prowadzone będą badania materiałowe nad nowymi nanohybrydowymi materiałami ciekłokrystalicznymi dla przestrzennej modulacji światła. Równolegle w ramach projektu prowadzone są badania nad otrzymaniem polimerowych nanostruktur modyfikowanych lantanowcami, przeznaczonych do zastosowania m.in. w powłokach optycznych nanoszonych na koncentratory luminescencyjne. Takie powłoki zdolne są do konwertowania wysokoenergetycznej części widma światła słonecznego do promieniowania użytecznego dla krzemowych ogniw fotowoltaicznych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

– proponowane zastosowanie adaptacyjnych elementów optycznych mogłoby znaleźć zastosowanie w technologii wykorzystującej maski fotolitograficzne niskiej rozdzielczości oraz przesłony strefowe wykorzystywane w optymalizacji procesu fotolitograficznego.

W wyniku realizacji tego projektu planuje się:

• wytwarzać prototypy paneli LC/SLM wykorzystujących hybrydowe połączenie LC i nanocząstek,

• zoptymalizować parametry hybrydowych paneli LC / SLMs jak ergonomiczność, stabilność termiczna, czas cyklu, kontrast i rozdzielczość optyczna,

• rozpoznać i zrozumieć najważniejsze wyzwania i ograniczenia istniejących LC-SLM jako narzędzi w proponowanych zastosowaniach,

• projektować prototypowe instrumenty wykorzystujące LC-SLMs (istniejące lub wykonany przez zespół) w proponowanych zastosowaniach.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont