Zadanie 1.4. Zastosowanie materiałów w skali nanometrycznej w procesie wytwarzania powłok funkcjonalnych

Wykonawca: 
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
Dynamax, Sp. z.o.o., Jaworze

Kierownik:
dr hab. inż. Adam Januszko

Opis zadania:

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, do zastosowań np. w makietach,  charakteryzujących się możliwością zwiększenia sygnału odbitego od obiektów w zakresie termalnym (IR) oraz radarowym. Przygotowane zostaną również odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, bazujące na wypracowanych kompozytach wykorzystujących nanorurki węglowe, umożliwiające zwiększenie RCS (z ang. radar cross section) oraz sygnatury termalnej obiektu Projekt przewiduje badanie możliwości zastosowania materiałów nano w kilku postaciach:

• nanorurek węglowych – do zastosowania w zakresie podczerwieni;
• nanocząstek posiadających właściwości odbijania fali elektromagnetycznej w zakresie 1-100GHz (ekranowanie częstotliwości radiowych).

Zadanie badawcze Nr 1
jest realizowane w celu zwiększenia sygnatury termalnej (IR) obiektu i polega na otrzymaniu kompozytu odpowiednich nanorurek węglowych umieszczonych w matrycy polimerowej. Następnym krokiem będzie opracowanie metody sterowania zmianą temperatury kompozytu w funkcji przykładanego napięcia, co pozwoli na dopasowanie zmian sygnatury IR kompozytu umieszczonego na obiekcie modelowym do rzeczywistego obiektu.

Zadanie badawcze Nr 2 jest realizowane w celu zwiększenia sygnatury radiolokacyjnej – radarowej (RCS) poprzez dobór odpowiednich materiałów o właściwościach przewodzących; naniesienie przewodzącego materiału na pokrycie (pozorujące w zakresie VIS); badanie skuteczności zwiększenia RCS wzbogaconego w ten sposób pokrycia. Materiały węglowe stosowane dotychczas miały na celu absorpcję promieniowania elektromagnetycznego (EM) pochodzącego m.in. z radarów. Niska cena surowych nanorurek umożliwia ich zastosowanie na szeroka skalę jako nośnika układów odbijających promieniowanie EM.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:
• zastosowanie w makietach sprzętu wojskowego: pojazdy opancerzone (kołowe i gąsienicowe), sprzęt artyleryjski, samoloty, śmigłowce, itp.
• ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
• zastosowanie w przemyśle samochodowym, gospodarstwie domowym, ochrona zdrowia i inne.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont