Zadanie 1.5. Nanoskalowe separacje faz i sprzężenia elektromagnetyczne w materiałach wielofunkcyjnych

Wykonawca:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Kierownik:

prof. Krzysztof Rogacki

Opis zadania:

• Otrzymanie materiałów do półprzewodnikowej spintroniki ferromagnetycznej i antyferromagnetycznej kompatybilnych z azotkami grupy III, które stanowią obecnie podstawowe związki w zastosowaniach optoelektronicznych oraz elektronice wysokich mocy. W szczególności celem prowadzonych badań będzie:

otrzymanie półprzewodnika ferromagnetycznego na bazie GaN o temperaturze Curie powyżej temperatury pokojowej,
otrzymanie półprzewodnika antyferromagnetycznego kompatybilnego z azotkami grupy III o temperaturze Néela powyżej temperatury pokojowej.

• Wyznaczenie rozkładu lokalnych właściwości półprzewodników i nadprzewodników zawierających metale przejściowe, w tym w obszarze separacji faz, i powiązanie tych właściwości z wielkością magnetooporu w magnetycznych złączach tunelowych oraz wielkością prądów krytycznych w nadprzewodnikach; zaproponowanie metod polepszenia parametrów urządzeń i/lub zaproponowanie nowych zasad działania.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont