Zadanie 1.6. Zastosowanie warstw kompozytowych na bazie związków selenu i siarki domieszkowanych jonami lantanowców jako równoczesnych blokerów UV i koncentratorów luminescencyjnych w ogniwach fotowoltaicznych

Wykonawca:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik:
prof. dr hab. inż Wiesław Stręk

Opis zadania:

• Otrzymanie nieaglomerowanych kryształów tlenosiarczków lantanowców typu M2O2S (M = La-Lu), charakteryzujących się rozmiarami z zakresu mikro- oraz nanometrów.

• Otrzymanie kropek kwantowych typu ZnSe oraz ZnSe/ZnS domieszkowanych jonami lantanowców 3+ o rozmiarach z zakresu pojedynczych nanometrów oraz wąskim rozkładzie wielkości.

• Określenie optymalnych domieszek umożliwiających konwersję niewykorzystywanej części promieniowania słonecznego w celu zwiększenia wydajności koncentratorów słonecznych.

• Otrzymanie transparentnych materiałów kompozytowych składających się z otrzymanych luminoforów wbudowanych jednorodnie w nieorganiczną lub hybrydową osnowę amorficzną.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont