Zadanie 11.1. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych

Wykonawca:
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu

Kierownik:

dr inż. Grzegorz Paściak

Opis zadania:

Zadanie dotyczy opracowania nowych materiałów polimerowych, ceramicznych i kompozytowych (w tym nanokompozytowych) oraz ich wykorzystania w wybranych rozwiązaniach elektrotechnicznych (warystory, ograniczniki przepięć, izolatory kompozytowe, lakiery elektroizolacyjne, ogniwa paliwowe).

W ramach prowadoznych prac wytwarzane są izolatory wysokiego napięcia o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych (zwiększonej wytrzymałości elektrycznej, odporności na palność, wilgoć, zabrudzenia i promieniowanie UV) oraz opracowywana i wdrażana jest technologia nanokompozytowych, elektroizolacyjnych lakierów nasycających dla energooszczędnych silników sterowanych przekształtnikami.

Ponadto, celem prac jest otrzymanie technologii wytwarzania taniej, tlenkowej nanoceramiki warystorowej do zastosowania w wysokonapięciowych ogranicznikach przepięć oraz materiałów i technologii dla ogniw paliwowych typu SOFC i PEMFC

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nowe materiały polimerowe, ceramiczne i kompozytowe do zastosowań elektrotechnicznych
• Materiały i technologia wytwarzania nanokompozytowych izolatorów wysokiego napięcia
• Materiały i technologia wytwarzania kabli dla linii przesyłowych napowietrznych średniego napięcia
• Materiały i technologia wytwarzania nanokompozytowych lakierów elektroizolacyjnych
• Materiały i technologia wytwarzania nowej taniej nanoceramiki warystorowej do wysokonapięciowych ograniczników przepięć dla sieci energetycznych i urządzeń elektronicznych
• Prototypowe ograniczniki przepięć z osłonami kompozytowymi
• Materiały i technologie dla ogniw paliwowych typu SOFC i PEMFC
• Prototyp ogniwa paliwowego SOFC (stałotlenkowego) pracującego w obniżonej temperaturze (w porównaniu z obecnie istniejącymi rozwiązaniami)
• Prototyp ogniwa paliwowego PEMFC (polimerowego) pracującego w temperaturze wyższej niż temperatura pracy obecnie istniejących ogniw

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont