Zadanie 11.2. Opracowanie nowych materiałów polimerowych, ceramicznych i kompozytowych (w tym nanokompozytowych) i wykorzystania ich w wybranych zastosowaniach elektrotechnicznych (warystory ograniczniki przepięć)

Wykonawca:
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu

Kierownik:
dr inż. Grzegorz Paściak

Opis zadania:

• badania sprawdzające ograniczników trakcyjnych i liniowych naprężanych rozciągająco (ogranicznik – izolator),

• opracowanie konstrukcji oraz pełne badania sprawdzające liniowych ograniczników 12 – 18 kV,

• opracowanie technologii bocznej warstwy izolacyjnej warystorów.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont