Zadanie 11.3. Opracowanie zmodyfikowanej technologii wytwarzania nanokompozytów epoksydowych z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń technologicznych i badawczych

Wykonawca:
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu

Kierownik:
dr inż. Grzegorz Paściak

Opis zadania:

• Optymalizacja procesu deaglomeryzacji i eksfoliacji pakietów warstwowych nanowypełniaczy w epoksydowej matrycy przy użyciu mieszalnika trójwalcowego

• Optymalizacja procesu eksfoliacji pakietów przy użyciu homogenizatora ultradźwiękowego

• Określenie wpływu stosowania obu ww. metod w jednym procesie technologicznym

• Badania mikroskopowe TEM i nanotomograficzne opracowanych nanokompozytów

• Optymalizacja procesu wytwarzania epoksydowych nanokompozytów z wypełniaczami warstwowymi

Ponadto rozpoczęte zostaną prace dotyczące możliwości otrzymywania polimerowych kompozytów o właściwościach antystatycznych i biostatycznych.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont