Zadanie 11.4. Opracowanie technologii wielkoseryjnej wytwarzania warystorów ZnO z obniżoną zawartością szkodliwych dodatków

Wykonawca:
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu

Kierownik:
dr inż. Grzegorz Paściak

Opis zadania:

Celem zadania, jest opracowanie technologii wielkoseryjnej na bazie wynalazku wytworzonego w trakcie realizacji projektu NanoMat, której właścicielem jest WCB EIT+. W tym celu należy przygotować i zbadać granulat w skali laboratoryjnej, wykonać granulat na urządzeniach docelowych, partię prototypową warystorów i partię pilotażową warystorów. Efektem końcowym zadania jest dokumentacja technologiczna zawierająca wszystkie informacje niezbędne do uruchomienia produkcji warystorów średniego napięcia o wydajności 500 000 szt. rocznie tj. ilość i jakość zastosowanych surowców, proces wytwarzania z uwzględnieniem wszystkich parametrów technologicznych oraz analiza opłacalności wdrożenia technologii do produkcji w porównaniu z technologiami funkcjonującymi na rynku. Parametry uzyskane w projekcie prototypowych warystorów powinny być konkurencyjne w stosunku do czołowych firm światowych.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont