Zadanie 12.2. Opracowanie technologii otrzymywania elastycznych powłok antyrefleksyjnych za pomocą druku cyfrowego typu ink-jet

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik zadania:

dr inż. Andrzej Chuchmała

Opis zadania:

Celem projektu badawczego jest opracowanie technologii wytwarzania elastycznych materiałów absorbujących promieniowanie mikrofalowe za pomocą druku cyfrowego typu ink-jet. W celu zmaksymalizowania szerokości absorbowanego pasma oraz wielkości absorpcji wykonane zostaną struktury wielowarstwowe nanoszone na elastyczne materiały polimerowe charakteryzujące się wysoką odpornością na czynniki środowiskowe (np. Kapton).

Koncepcja realizacji zadania zakłada wytworzenie powłok antyrefleksyjnych opartych na tzw. strukturach SRR (Split Ring Resonator) za pomocą metody ink-jet. Niskokosztowa technologia druku cyfrowego typu ink-jet charakteryzuje się łatwą zmianą kształtu wytwarzanych elementów, co wymaga jedynie zmiany procedury druku. Dzięki temu, znacznie ograniczone zostają problemy związane ze zmianą np. masek lub innych elementów, które są obecne w przypadku innych technologii druku (np. sitodruk, rotograwiura).

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

Technologia wytwarzania powłok o właściwościach antyrefleksyjnych w zakresie mikrofal, które znajdują szerokie zastosowanie m.in. w:

– ekranowaniu urządzeń wykorzystywanych w telekomunikacji,

– zmniejszaniu przekroju czynnego na odbicie w samolotach oraz pojazdach naziemnych, w szczególności z sektora zbrojeniowego.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont