Zadanie 13. Zaprojektowanie i zbudowanie kompletnego urządzenia do pomiaru zmian pracy wyjścia metodą Andersona

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik zadania:
dr Rafał Szukiewicz

Opis zadania:

Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie, w warunkach ultra wysokiej próżni, kompletnego zestawu do pomiarów zmian pracy wyjścia metodą Andersona. Aparatura pomiarowa będzie zawierać działo elektronowe z ogniskowaniem magnetycznym wiązki i kompaktowym zasilaczem oraz oprogramowanie sterujące i zbierające dane pomiarowe.

Proponowane urządzenie umożliwi rozszerzenie możliwości pomiarowych systemu ultra wysoko-próżniowego, będącego częścią laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego WCB EiT+. Za pomocą wzbogaconego systemu UHV, oprócz badania struktury atomowej i elektronowej powierzchni, można będzie dodatkowo kontrolować np. proces wzrostu warstw adsorpcyjnych oraz modyfikację powierzchni.

Zintegrowany zestaw do pomiaru zmian pracy wyjścia metodą Andersona, który będzie efektem niniejszego zadania badawczego, nie jest dostępny komercyjnie w ofertach producentów aparatury naukowo-badawczej UHV, dlatego też daje możliwość wdrożenia i przyszłej komercjalizacji.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

– zintegrowany zestaw do pomiaru zmian pracy wyjścia metodą Andersona.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont