Zadanie 14. Wytwarzanie nano- i mikrostruktur trójwymiarowych przy pomocy zogniskowanej wiązki jonowej – soczewki Fresnela dla mikroskopii fluorescencyjnej na chipie

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik zadania:
dr inż. Katarzyna Komorowska

Opis zadania:

W trakcie realizacji zadania zostanie opracowana technologii wytwarzania mikrostruktur w mikrokanaliku na chipie w postaci trójwymiarowych soczewek Fresnela. W tym celu proponujemy dostosowanie do procesu technologii nanoimprintu, który stał się jednym z najbardziej obiecujących kierunków technologicznych oraz kompatybilnym ze standardowymi procesami przetwarzania półprzewodników. Teoretyczna wartość wydajności skupiania tak otrzymanych soczewek może wynosić nawet 100%. Jest to istotne dla niektórych zastosowań, gdzie wymagana wartość natężenia światła jest większa, jak na przykład dla niestandardowych markerów fluorescencyjnych.

Podczas realizacji zadania planowane jest przeskalowanie procesu do skali makro, gdzie będzie to dotyczyć powierzchni całego podłoża (do 6 cali). Będzie to możliwe do wykonania w powstającym na terenie WCB EIT+ Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

– wykonywanie układów mikrofluidycznych

– opracowywanie technik mikro- i nanopatterningu

– opracowywanie metod detekcji i analizy sygnałów w mikrofluidyce

– wykonywanie polimerowych wzorców do produkcji układów

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont