Zadanie 2.1. Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali

Hemiaminale są związkami przejściowymi podczas otrzymywania imin z amin i aldehydów. Otrzymywane z amin pierwszorzędowych są raczej niestabilne, ponieważ nigdy ich nie izolowano i bardzo rzadko obserwowano bezpośrednio. Ich grupa funkcyjna jest utworzona z grup hydroksylowej i aminowej przyłączonych do tego samego atomu węgla: >C(OH)(NR2). Tylko jeden raz struktura hemiaminalowa o okresie półtrwania 30 min., uwięziona w luce nietrwałego kompleksu gość-gospodarz, została zbadana dokładniej [T. Iwasawa, R.J. Hooley, J. Rebek Jr., Science 317, 493 (2007)].

Projekt obejmuje otrzymywanie nowych, stabilnych, chiralnych hemiaminali typu ArCH(OH)(NHR) z komercyjnie dostępnych pochodnych benzaldehydu i amin pierwszorzędowych. Nasze dotychczasowe badania pokazały, że ich struktura daje możliwość zastosowania w wielu terapeutycznie interesujących związkach posiadających właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antyrakowe.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont