Zadanie 2.1. Lasery i wzmacniacze światłowodowe

Wykonawca:
Politechnika Wrocławska

Kierownik:

prof. Krzysztof Abramski

Opis zadania:

Projekt dotyczy budowy i optymalizacji światłowodowych wzmacniaczy i źródeł promieniowania średniej i dużej mocy do zastosowań w obszarze telekomunikacji światłowodowej, telekomunikacji w wolnej przestrzeni, czy w mikroobróbce specyficznych materiałów.

Opracowywane w ramach zadania rozwiązania techniczne umożliwią bezpieczne stosowanie konstruowanych urządzeń o dużej mocy optycznej bez obecnie istniejących ograniczeń w tym obszarze.

W ramach zadania zostaną opracowane konstrukcje wzmacniaczy światłowodowych średniej i dużej mocy pracujące na długościach fali bezpiecznych dla oka. Tego typu wzmacniacze posłużą następnie do budowy światłowodowych źródeł promieniowania w tak zwanej konfiguracji MOPA (Master Oscillator Power Amplifier). Źródłem promieniowania w tym wypadku jest laser sygnałowy małej mocy, którego parametry pracy można w łatwy sposób kontrolować, a dużą moc tego promieniowania uzyskuje się za pomocą kaskady wzmacniaczy (najczęściej dwu lub trójstopniowej).

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nowy typ wysokosprawnych i stabilnych wzmacniaczy światłowodowych do wielostopniowych źródeł światła dużej mocy
• Wzmacniacze światłowodowe dużej mocy o polepszonych parametrach wiązki wyjściowej
• Nowy system źródłowy promieniowania dużej mocy, pracujący w modzie ciągłym lub impulsowym (rzędu nano- i piko-/femtosekund), z systemem kompresji zniekształcenia i wymuszenia kształtu impulsu
• Systemy kontroli pracy wzmacniaczy wysokiej mocy (automatyczne układy monitorujące)
• Nowy typ lasera małej mocy o polepszonych parametrach (krótszy czas impulsu, większa częstość repetycji, lepsza stabilizacja pracy
• System do pomiaru czasu trwania impulsów ultrakrótkich

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont