Zadanie 2.2. Polimerowe światłowody mikrostrukturalne

Wykonawcy:
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Kierownik:
prof. dr hab. inż Wacław Urbańczyk

Opis zadania:

W ramach tego projektu opracowywana jest technologia wytwarzania polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych, a także projektowane i wykonywane są światłowody o nowych właściwościach transmisyjnych i metrologicznych.

Nowe materiały światłowodowe będą się charakteryzowały jedną lub kilkoma wybranymi cechami: niską temperaturą otrzymywania materiału i wyciągania światłowodów, możliwością domieszkowania łatwo degradującymi się materiałami, jak związki organiczne i biologiczne, już na etapie wytwarzania preform, biologiczną kompatybilnością (możliwość zastosowań medycznych), kompatybilnością i łatwością integracji z polimerowymi elementami fotonicznymi wykonywanymi w technologii planarnej.

Nowe światłowody będą miały większy zakres odkształceń (do 30%) w porównaniu ze światłowodami kwarcowymi (maks. 4%) (możliwość zastosowania w roli czujników wydłużenia w zakresie nieosiągalnym dla światłowodów kwarcowych), mniejszym modułem Younga (około 3 GPa) w porównaniu do szkła kwarcowego (72 GPa), co zapewni dużą elastyczność światłowodów polimerowych, lepszym stosunkiem napięcia powierzchniowego do lepkości (w temperaturze wyciągania światłowodu), co umożliwi wytworzenie bardziej złożonych struktur w porównaniu do światłowodów kwarcowych, łatwością domieszkowania światłowodów polimerowych (poprzez dyfuzję w chemicznie zmiękczony polimer) różnego rodzaju materiałami (barwnikami, materiałami podwyższającymi fotoczułość, właściwości elektrooptyczne, etc.) już po ich wykonaniu, co nie jest możliwe w przypadku światłowodów kwarcowych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nowe typy mikrostrukturalnych światłowodów polimerowych i technologia ich wytwarzania
• Światłowody dwójłomne do czujników polarymetrycznych i interferencyjnych
• Technologia zapisu siatek Bragga i siatek długookresowych w mikrostrukturalnych światłowodach polimerowych
• Światłowody polimerowe do zastosowań czujnikowych (czułość na warunki fizyczne i chemiczne)
• Wytwarzanie polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych typu index-guided i z fotoniczą przerwą wzbronioną o złożonej strukturze

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont