Zadanie 2.2. Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe

Wzrost poziomu życia oraz ogólny rozwój cywilizacji, wraz ze wszystkimi skutkami tego zjawiska, spowodował pojawienie się „chorób cywilizacyjnych”. Choroby te występują w populacji ludzkiej znacznie częściej niż jeszcze 30-50 lat temu. Należą do nich: osteoporoza, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby alergiczne oraz procesy nowotworzenia – które spotykane są nawet u bardzo młodych ludzi. Mimetyki substratów enzymatycznych odgrywają olbrzymią rolę w leczeniu wielu chorób. Ze względu na swoje podobieństwo do naturalnych molekuł hamują one działanie enzymów, których nadaktywność lub pojawienie się indukuje zachwianie homeostazy organizmu.

Przedstawiony projekt ma głównie na celu opracowanie nowych syntetycznych lekarstw na osteoporozę oraz inhibitorów enzymów (na przykład dla katepsyny K) jako potencjalnych leków przeciw nowotworom kości (a także innych tkanek). Nowe biologicznie aktywne związki będą syntezowane na bazie związków fosfonowych i ich pochodnych przy wsparciu teoretycznych metod obliczeniowych, które w racjonalny sposób pozwalają na opracowanie optymalnych struktur związków o działaniu farmakologicznym. Przeprowadzone dotychczas prace, zdobyte przez lata doświadczenie oraz doniesienia literaturowe pokazują, że pochodne fosfonowe i aminobisfosfonowe posiadają obiecujące właściwości tego typu.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont