Zadanie 2.3. Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe

Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu. Kluczowymi celami badań realizowanych w ramach zadania będą opracowania własnych i oryginalnych supramolekularnych postaci substancji terapeutycznych, które przy współpracy z firmami farmaceutycznymi będą miały szanse na wdrożenie i wprowadzenie na rynek.

Zespół w oparciu o posiadane doświadczenie oraz posiadając większość niezbędnej aparatury i sprzętu zaprojektuje (dla zadań dotyczących szeroko rozumianego zdrowia człowieka) supramolekularne postacie substancji terapeutycznych, począwszy od skali laboratoryjnej do badań pilotowych, w ramach których uzyskane produkty będą mogły być użyte w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Zespół oferuje możliwość produkcji nanoenkapsułkowanych substancji bioaktywnych, takich jak leki przeciwnowotworowe drobnocząsteczkowe, leki przeciwzapalne, antybiotyki przeciwbakteryjne oraz kwasy nukleinowe (dla szeroko rozumianych terapii genowych nowotworów i chorób genetycznych) na skalę ćwierć techniczną. Opracowania będą dotyczyć nie tylko już znanych substancji (np. na zlecenia z przemysłu), ale także tych, które powstaną w trakcie realizacji innych zadań projektu.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont