Zadanie 2.4. Wzmacniacze światłowodowe sygnałów optycznych

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik zadania:

dr inż. Michał Nikodem

Opis zadania:

Celem projektu badawczego jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wzmacniania sygnałów optycznych w paśmie powyżej 1600 nm za pomocą wzmacniaczy światłowodowych, które docelowo będą wykorzystywane w systemach zdalnej detekcji gazów. Dotyczy to w szczególności zdobycia wiedzy związanej z ograniczeniami wzmacniaczy światłowodowych oraz możliwościami ich potencjalnych konstrukcji. Istnieje duże zapotrzebowanie na takie informacje, ponieważ w literaturze przedmiotu prezentowane są wzmacniacze przeznaczone dla długości fal powyżej 1600 nm, które nie zostały dotychczas wystarczająco scharakteryzowane. Z kolei komercyjnie nie ma dostępnych prostych układów pozwalających na wzmocnienie sygnału optycznego z kilku do kilkudziesięciu MW. Prace badawcze obejmują skonstruowanie wzmacniaczy światłowodowych przeznaczonych dla pasma powyżej 1600 nm, ich przetestowanie oraz uzyskanie lepszych parametrów, w szczególności większego wzmocnienia i szerszego pasma pracy.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

– nowy typ wysokosprawnych i stabilnych wzmacniaczy światłowodowych przeznaczonych do pracy w paśmie powyżej 1600 nm,

– system do zdalnej detekcji gazów, w szczególności metanu i dwutlenku węgla.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont