Zadanie 2.5. Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe

Przedmiotem projektowanych badań jest opracowanie nowej metody wytwarzania biodegradowalnych polimerów ulegających łatwo biodestrukcji hydrolitycznej do nieszkodliwych produktów wydalanych lub asymilowanych przez organizm. Polimery te wykorzystane zostaną do syntezy koniugatów lek-polimer poprzez związanie leku z biodegradowalnym polimerem oraz do wytwarzania innych materiałów dla medycyny i farmacji. Ma to na celu zwiększenie kontroli dozowania i przedłużenie czasu działania leku, a także zmniejszenie jego szkodliwych działań ubocznych. Do zrealizowania tego projektu potrzebne są odpowiednie biodegradowalne polimery i farmakologicznie czynna substancja z odpowiednimi grupami funkcyjnymi, łącznikami, umożliwiającymi im wzajemne rozpoznawanie. Rolę łącznika spełnia grupa hydroksylowa lub karboksylowa substancji aktywnej,która powinna uwalniać się stopniowo, w dokładnie zaplanowanym czasie, i być kierowana np. do komórek, które zostały zainfekowane.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont