Zadanie 2.6. Zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów lub przełączników molekularnych

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów, sensorów lub przełączników molekularnych. W szczególności planowane jest modelowanie mechanizmów reakcji enzymatycznych i fotoindukowanych zmian konformacyjnych. Zastosowanie opracowanej w Politechnice Wrocławskiej metody różnicowej stabilizacji stanu przejściowego oraz techniki statycznych i dynamicznych pól katalitycznych do projektowania nowych modyfikowanych enzymów o potencjalnych zastosowaniach w syntezie asymetrycznej półproduktów dla przemysłu farmaceutycznego, rozkładu toksycznych substancji oraz w przełącznikach lub sensorach molekularnych.

Niezależnie planowane jest prowadzenie środowiskowych i międzynarodowych warsztatów modelowania molekularnego dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, rozwój i integracja istniejącego oprogramowania oraz współpraca z innymi zespołami środowiska wrocławskiego zaangażowanymi w niniejszym projekcie w zakresie modelowania molekularnego.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont