Zadanie 2.7. Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe

Celem projektu będzie zbadanie oddziaływań molekularnych pomiędzy fragmentem RNA wirusa o właściwościach autokatalitycznych (rybozymem HDV), a różnego rodzaju antybiotykami oraz innymi substancjami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. Ponieważ wyniki naszych dotychczasowych badań dowodzą, że niektóre antybiotyki trwale wiążą jony metali rzejściowych, istotne będzie zbadanie również oddziaływań rybozymu HDV z kompleksami typu metal-antybiotyk. Dla wyjaśnienia mechanizmu procesu inhibicji katalizy, określone zostanie miejsce wiązania wybranych terapeutyków i ich kompleksów w strukturze rybozymu. Zastosowanie szeregu wariantów rybozymu HDV typu antygenomowego, umożliwi charakteryzowanie wpływu struktury rybozymu na siłę wiązania danego antybiotyku. Ponadto wyznaczone zostaną wartości stałych inhibicji tego oddziaływania. Otrzymane wyniki mogą umożliwić zaprojektowania nowych związków o charakterze przeciwwirusowym, zdolnych do zahamowania replikacji wirusa HDV.

Otrzymane zostaną również warianty rybozymu HDV, aktywne katalitycznie w obecności jonów Cd2+. Warianty te wykorzystane zostaną do konstrukcji biosensorów służących do wykrywania tych toksycznych jonów metali w płynach ustrojowych, żywności czy też do monitorowania skażenia środowiska.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont