Zadanie 3.1. Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych – poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Badania nasze skupiać się będą na mechanizmach podstawowych procesów komórkowych, replikacji i segregacji chromosomów u dwóch chorobotwórczych bakterii Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis. H. pylori jest Gram-ujemną mikroaerofilną bakterią. Kolonizuje błonę śluzową żołądka u ponad połowy populacji ludzkiej. Może być przyczyną wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz raka żołądka. Co trzeci mieszkaniec Ziemi jest zarażony prątkami M. tuberculosis. Gruźlica jest jedną z najczęstszych chorób infekcyjnych, które prowadzą do śmierci. W ostatnich latach odnotowuje się wzrost zachorowań na gruźlicę nie tylko w krajach rozwijających się, ale również w krajach wysoko uprzemysłowionych. Powodem tego stanu rzeczy jest wzrastająca liczba lekoopornych szczepów M. tuberculosis jak i również wzmożona podatność zapadania na gruźlicę u chorych na AIDS.
Badania ostatnich kilku lat, w tym naszej grupy badawczej wykazały, że mechanizmy regulujące częstość replikacji oraz segregacji bakteryjnych chromosomów są zróżnicowane. Bakterie wykorzystują różne zestawy białek w regulacji replikacji (bądź segregacji), które są często charakterystyczne tylko dla określonej, wąskiej grupy bakterii. W przeciwieństwie do modelowego organizmu Eschericha coli niewiele wiadomo na temat mechanizmów opowiedzianych za regulację tych procesów u H. pylori i M. tuberculosis. Celem naszych badań jest identyfikacja i charakterystyka kluczowych elementów zaangażowanych w regulację replikacji i segregacji u obu bakterii. Badania te nie tylko wzbogacą naszą wiedzę dotyczącą podstawowych mechanizmów bakteryjnego cyklu komórkowego, ale również będą podstawą do wytypowania określonych makrocząsteczek jako potencjalnych celów w terapii skierowanej przeciwko badanym patogenom. Dzięki czemu możliwe będzie selektywne zahamowanie wzrostu komórki bakteryjnej poprzez zablokowanie replikacji lub segregacji chromosomu.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont