Zadanie 3.2. Szczepionki przeciwbakteryjne nowej generacji: otrzymywanie, charakterystyka immunochemiczna, właściwości ochronne

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Celem projektu jest uzyskanie nowych, nietoksycznych, immunogennych szczepionek przeciwbakteryjnych indukujących powstawanie przeciwciał o właściwościach ochronnych. Do przygotowania szczepionek o charakterze neoglikokoniugatów zostaną wykorzystane nietoksyczne fragmenty cukrowe głównych czynników wirulencji bakterii Gram-ujemnych – endotoksyn, połączone kowalencyjnie z nośnikami białkowymi. Nośnikami białkowymi w tych połączeniach będą toksoidy bakteryjne stosowane od kilkudziesięciu lat jako bezpieczne szczepionki przeciwtężcowe i przeciwbłonicze. Dotychczasowe wyniki badań nad szczepionkami koniugatowymi chroniącymi przed infekcjami meningokokowymi i pneumokokowymi wykazują, że są one bezpieczne dla ludzi i bardzo efektywne. Projekt obejmuje identyfikację, izolację i badania strukturalne endotoksyn, przygotowanie koniugatów w formie T-zależnych antygenów oraz immunizację zwierząt. Następnym etapem jest określenie aktywności ochronnych uzyskanych przeciwciał i ich zdolności do neutralizowania aktywności czynników wirulencji bakterii takich jak endotoksyny. Badania będą przeprowadzone in vitro i in vivo na modelach zwierzęcych. Uzyskanie pozytywnych wyników umożliwi praktyczne zastosowanie opracowanych szczepionek do ochrony przed infekcjami wywoływanymi przez Gram-ujemne bakterie i wstrząsem endotoksycznym.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont